0

Rodinný plánovací kalendár -Ako naplánovať rodinné aktivity a na nič nezabudnúť?

Zobudiť sa, prichystať raňajky, vycikať sa, umyť zuby, urobiť kávu, zahrať sa, obliecť, vypiť kávu (nemožné), vychystať sa z domu, vrátiť sa, znova sa vycikať, zabudnúť kľúče, zohnať človeka, [...]

0

Míľnikové kartičky

Počas života zažije každý z nás isté míľniky, ktoré si navždy zapamätá ako výnimočné okamihy. Sú to chvíle ktoré ovplyvnia naše ďalšie smerovanie, spôsob, akým žijeme. Maturita, promócie, svadba, [...]